Chi tiết - Hình ảnh

  • CF 04
  • Giá: Liên hệ
  • Mô tả cơ bản:

    Bao bô bao đay đựng cà phê qui cách bao : 65 x 100cm, nặng 700 - 850g/cái

Thông tin

Bao bô bao đay đựng cà phê qui cách bao : 50 x 90cm, nặng 500 - 550g/cái

Sản phẩm khác

Liên hệ
Liên hệ