Chi tiết - Hình ảnh

  • VN
  • Giá: Liên hệ
  • Mô tả cơ bản:

    tấm vải nối thành tấm khổ lớn theo yêu cầu của khách hàng

Thông tin

tấm vải nối thành tấm lớn theo yêu cầu

Sản phẩm khác

VN

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ